அந்த காலத்தில் எப்படி எந்த டெக்னாலஜியும் இல்லாம கிணறு வெட்டுனாங்க???

கிணறு அமைப்பது என்பது அத்தனை எளிதான காரியமில்லை . பலர் சேர்ந்து உழைத்து உருவாக்கிட வேண்டிய ஒன்று.

ஒரு வேளை தோண்டிய கிணற்றில் தண்ணீர் வராமல் போய்விட்டால் அத்தனை உழைப்பும் வீணாகி விடும் . அதே போல் கோடையில் கிணற்றில் நீர் வறண்டு போகும் வாய்ப்பும் உள்ளது .

ஆனால் இவற்றிற்கெல்லாம் எளிய இலகுவான தீர்வுகள் இதோ.

மனையின் குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு பகுதியில் அதிகளவு பச்சை பசேலென புற்கள் வளர்ந்திருந்தால், அந்த இடத்தில் கிணறு தோண்ட குறைந்த ஆழத்தில் நீரூற்று தோன்றும் என்கின்றனர் .

சரி நீரூற்று இருக்கும் ஆனால் நல்ல நீரூற்று என அறிவது எப்படி ?

நவதானியங்களை அரைத்து கிணறு வெட்ட வேண்டிய நிலத்தில் முதல் நாள் இரவு தூவி விடவேண்டும். அடுத்த நாள் கவனித்தால் எறும்புகள் இவற்றை சேகரித்து ஒரே இடத்தில் கொண்டுசென்று சேர்த்த அடையாளங்கள் , அதாவது தடயங்கள் இருக்குமாம் அந்த இடத்தில் கிணறு வெட்டினால் தூய சிறப்பான நன்னீர் கிடைக்கும் என்கிறார்கள் .

சரி தூய நீரும் கண்டு கொண்டாயிற்று. . . . கோடைகாலத்திலும் வற்றாத நீர் ஊற்று எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று அறிவது எப்படி ?

கிணறு வெட்ட இருக்கும் நிலப் பகுதியை நான்கு பக்கமும் அடைத்து விட்டு பால் சுரக்கும் பசுக்களை அந்த நிலத்திட்க்குள் மேய விட வேண்டும். பின்னர் அந்த பசுக்களை கவனித்தால் மேய்ந்த பின் குளிர்ச்சியான இடத்தில் படுத்து அசை போடுகின்றனவாம் . அப்படி அவை படுக்கும் இடங்களை நான்கு , ஐந்து நாட்கள் கவனித்தால் அவை ஒரே இடத்தில் தொடர்ந்து படுக்குமாம் . அந்த இடத்தில் தோண்டினால் வற்றாத நீரூற்றுக் கிடைக்குமாம்.

தமிழர் பெருமையை பரப்ப இதை share செய்யுங்கள்..

Water in 2050

The Future of Water Requires a Sustainable, Blue Path

To be able to adequately feed and support the world’s growing population; our global economy needs to continue to grow. Water is critical to future growth. But it can also become the major limiting factor to growth. For instance, businesses in water-scarce areas are already at risk, and so investors are increasingly taking water supply into consideration during their decision-making processes.

Given today’s approach to water management, there is only so much growth that can be sustained. Gains in efficiency and productivity in water management and utilization can reduce these risks and enable higher levels of sustainable growth, but how much higher? How far-reaching do those gains have to be? And can we make a difference in a timely enough manner by understanding that the path for sustainable growth requires more than green solutions – but also requires blue ones?

The answers lie in examining current demand and supply pressures and looking at trends within each. Demand pressures include population growth and an increase in water-intensive diets as a portion of the population moves into increasingly higher water-consumption behaviors. Demand pressures also include growing urban, domestic and industrial water usage. Climate change plays a role by creating additional water demand for agriculture and for reservoir replenishment. On the supply side, issues such as water transport, availability and variability present challenges, as does the decline in renewable water resources.

In nearly every one of these categories, trends are moving in the exact opposite direction necessary to sustain future growth. Taken together, these trends create “water stress.” And the resulting ecosystem pressures along with economic and political conflict only exacerbate that stress.

Today, many regions of the world are already water stressed due to population and economic growth. In fact, 2.5 billion people (36% of the world population) live in these regions and more than 20% of the global GDP is already produced in risky, water-scarce areas affecting production, as well as corporate reputations when competition over water usages develops.

Given today’s accelerated pace of human development and the slow pace of managing issues as complex as water resources, tomorrow’s challenges are already at our door. Whether improving our governance models or our infrastructure systems, years and even decades (not weeks or months) are required to implement change!

This is especially troubling when considering analysis by the International Food Policy Research Institute (IFPRI), which found that 4.8 billion people – more than half the world’s population – and approximately half of global grain production will be at risk due to water stress by 2050 if status quo, business-as-usual behavior is followed.

The IFPRI study also found that 45% of total GDP ($63 trillion) will be at risk due to water stress by 2050. That’s 1.5 times the size of today’s entire global economy!

By wasting less, polluting less, reusing more, managing effectively and becoming more efficient in all uses of water – individual, collective, agricultural and industrial – we can achieve higher water productivity levels (economic output per drop) and reduce water stress. Continued evolution of technology and infrastructure improvements will enhance water supply capacity for cities and industries while helping deliver clean drinking water and sanitation services to rural populations and the urban poor.

In so doing, more than 1 billion people and about $17 trillion in GDP will no longer be at risk of unsustainable water supplies by 2050.

Only by changing today’s approach to future water management and water productivity (economic output per drop) can we ensure a prosperous future. This path – one that is Sustainable and Blue – will help ensure a better world for today’s generation.